10. SINIF ELEKTRİK ELEKTRONİK VE ÖLÇME

BTK'ye Özel
Kayıtlı: 0 öğrenci
Süre: 30
Dersler: 11
Seviye: 10. Sınıf

Elektrik-elektronik alanında elektriksel büyüklüklerin ölçülmesi son derece önemli bir
yer tutmaktadır. Günümüzde elektrik enerjisi diğer enerji kaynaklarına göre taşıdığı
üstünlükler dolayısı ile son derece yaygın olarak kullanılmaktadır. Endüstride ve konutlarda
birçok araç gereç, makine ve teçhizat elektrik enerjisi ile çalıştırılmaktadır. Özellikle sanayi
alanlarında elektrik enerjisinin verimli bir şekilde kullanılması, çalışan cihazların çalışma
şekli ve çalışma devamlılığı kadar çalışma güvenliği ve çıkabilecek muhtemel arızaların
önlenmesi üzerinde titizlikle durulan bir konudur. Bunun için de çalışan elektrikli cihazların
uygun elektriksel parametrelerde çalıştırılması gerekmektedir.
Bu durum elektrik enerjisine ait büyüklüklerin hatasız, doğru ve tekniğine uygun
ölçümünü gerektirmektedir. Elektriksel büyüklüklerin ölçülmesi ve doğru olarak
değerlendirilmesi endüstriyel uygulamalarda sistemlerin doğru ve güvenli olarak çalışma
kontrolünü, hata analizi yapmayı, meydana gelebilecek muhtemel arızalara karşı önlem
almayı, oluşmuş arızalarda ise arıza sebebinin bulunması ve tekrarının önlenmesini
sağlamaktadır. Bu yüzden elektrik-elektronik alanında çalışan her seviyedeki teknik eleman
nitelikli ölçme yapabilmeli, ölçü aletlerini kullanabilmeli ve elektriksel ölçümleri hatasız
yaparak ölçüm sonuçlarını değerlendirebilmelidir. Aynı zamanda her türlü elektriksel
büyüklük için uygun ölçüm aletini uygun özelliklerde seçebilmelidir. Ayrıca her türlü ölçüm
aletinin bağlantısını yapma ve ölçülen değeri doğru olarak okuma bilgi ve becerisine sahip
olmalıdır.

ÖLÇME UYGULAMALARI

1
UZUNLUK ÖLÇÜMÜ
30
2
ÇAP ÖLÇÜMÜ VE KESİT HESABI
30
3
HIZ VE DEVİR ÖLÇÜMÜ
30
4
IŞIK ŞİDDETİ ÖLÇÜMÜ
30
5
SES ŞİDDETİ ÖLÇÜMÜ
30
6
SICAKLIK ÖLÇÜMÜ
30
7
TEMEL ELEKTRİK DEVRESİ
30
8
ELEKTRİK DEVRESİNDE AKIM ÖLÇME
30
9
ELEKTRİK DEVRESİNDE GERİLİM ÖLÇME
30
10
ELEKTRİK DEVRESİNDE İŞ VE GÜÇ ÖLÇME
30
11
ELEKTRİK DEVRESİNDE FREKANS ÖLÇME
30
12
1.ÜNİTE
5 soru
13
1.ÖDEV