10.SINIF COĞRAFYA

BTK'ye Özel
Kayıtlı: 0 öğrenci
Dersler: 24

Dünya  günümüzden yaklaşık 4,6 milyar yıl önce kızgın gaz ve toz bulutlarının sıkışması sonucu oluşmuş ve ekseni etrafında dönerek soğumaya başlamıştır.

DOĞAL SİSTEMLER

1
DÜNYA’NIN YAPISI
30
2
DÜNYA’ NIN TEKTONİK YAPISI
30
3
JEOLOJİK ZAMANLAR
72
4
İÇ KUVVETLER
72
5
KAYAÇLAR
80
6
TÜRKİYE’DE İÇ KUVVETLER
75
7
DIŞ KUVVETLER
85
8
RÜZGAR VE BUZUL ŞEKİLLERİ
80
9
KARSTİK ŞEKİLLER
85
10
KIYI ŞEKİLLERİ VE KIYI TİPLERİ
90
11
DİĞER YER ŞEKİLLERİ VE TÜRKİYE’NİN YER ŞEKİLLERİ
95
12
YERYÜZÜNDEKİ SU KAYNAKLARI
90
13
TÜRKİYE’NİN SU VARLIĞI
85
14
DÜNYA’NIN VE TÜRKİYE’NİN TOPRAK ÖRTÜSÜ
95
15
YERYÜZÜNDEKİ BİTKİ ÖRTÜSÜ
95
16
TÜRKİYE’NİN BİTKİ ÖRTÜSÜ
85
17
NÜFUS, NÜFUSUN ÖZELLİKLERİ
95
18
NÜFUSUN ALANSAL DAĞILIŞI
95
19
NÜFUS PİRAMİTLERİ
95
20
TÜRKİYE NÜFUSUNUN ÖZELLİKLERİ
95
21
GÖÇ VE NEDENLERİ
95
22
TÜRKİYE’DE GÖÇLER
95
23
EKONOMİK FAALİYETLERİN SINIFLANDIRILMASI
95
24
KÜRESEL ULAŞIM HATLARI
95