10. SINIF BİYOLOJİ

BTK'ye Özel
Kayıtlı: 1 öğrenci
Süre: 30
Dersler: 4
Seviye: 10. Sınıf

Tüm canlılar nesillerini sürdürebilmek için yeni hücreler oluşturmak zorundadır. Yeni hücreler, mevcut hücrelerin bölünmesi sonucu oluşur.

Görsel ve duyusal anlatım teknikleri ve kazanım odaklı bir yaklaşım ile 10. sınıf konularını birlikte inceleyelim..

HÜCRE BÖLÜNMELERİ

1
MİTOZ VE EŞEYSİZ ÜREME
30
2
Mitoz bölünme ile ilgili ödev
3
MAYOZ VE EŞEYLİ ÜREME
30

KALITIMIN GENEL İLKELERİ

1
KALITIM VE BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK
30

EKOSİSTEM EKOLOJİSİ VE GÜNCEL ÇEVRE SORUNLARI

1
Ekosistem Ekolojisi
30