9. SINIF MATEMATİK

BTK'ye Özel
Kayıtlı: 20 öğrenci
Süre: 60
Dersler: 1
Seviye: 9. Sınıf

MANTIK

TANIM:

  • Doğru ya da yanlış kesin hüküm bildiren ifadelere önerme denir.
  • Matematikte önermeler,  p, q, r, s, t gibi küçük harflerle ifade edilir.
  • Önermelerin doğruluk değeri belirlenirken önerme doğru ise,D veya 1  ile yanlış ise, Y veya 0 ile gösterilir.
  • N tane önermenin doğruluk değeri için alabileceği 2n tane farklı durum vardır.
  • Bir önermenin olumsuzuna önermenin değili denir. Bir p önermesinin değili ~p veya p’ ile gösterilir.