Kayıtlı: 0 öğrenci
Süre: 50
Dersler: 3

Mantık doğru düşünme için nasıl düşünmesi gerektigine dair ilke ve kuralları araştıran bir disiplindir. İnsana serbest düşünme ve düşündüklerini anlaşılır bir şekilde ifade etme imkanı sağlar. Zihni yanlışlıklardan koruyan mantık aynı zamanda kişiye ispat edilen ve edilemeyen ayırma becerisi kazandırır. Yaşadığı dönem ve öncesine ait mantık bilgileri ve kurallarını araştıran bir disiplindir.

Mantık

1
Önermeler
30
2
Bileşik önermeler
30
3
Alıştırmalar
30
4
Mantık ödevi